Isohexaan

2-methylpentaan of Isohexaan is een chemische verbinding uit de groep van alifatische, verzadigde koolwaterstoffen, meer bepaald de hexanen.

2-methylpentaan wordt aangetroffen in aardolie. De verbinding kan ook worden verkregen door isomerisatie van n-hexaan.

2-methylpentaan wordt gebruikt als oplosmiddel en zit in schoonmaakmiddelen. De verbinding dient ook als referentiestof bij spectroscopie en chromatografie