di-Kaliumoxalaat Monohydraat ≥98 %, extra pure

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€23,50 Excl. btw
€28,44 Incl. btw
Artikelcode4264.3
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€38,45 Excl. btw
€46,52 Incl. btw
Artikelcode4264.1
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€140,70 Excl. btw
€170,25 Incl. btw
Artikelcode4264.4
Bezorging3 - 4 dagen
10 Kg
€257,20 Excl. btw
€311,21 Incl. btw
Artikelcode4264.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Informatie

Empirical formula C2K2O4 · H2O
Molar mass (M) 184,24 g/mol
Density (D) 2,13
Solubility ca. 360 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[6487-48-5]
EG-Nr. 209-506-8

$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.