Azijnzuur 100%

Staffelkorting
  • Koop 10 voor €6,56 per stuk en bespaar 5%
Aantal
Product
Prijs
Details
1L
€6,90 Excl. btw
€8,35 Incl. btw
Variant1L
CAS64-19-7
Artikelcode8348.1.1
Bezorging1 werkdag
5L
€29,80 Excl. btw
€36,06 Incl. btw
Variant5L
CAS64-19-7
Artikelcode8348.1.2
Bezorging1 werkdag
10L
€52,50 Excl. btw
€63,53 Incl. btw
Variant10L
CAS64-19-7
Artikelcode8348.1.3
Bezorging1 werkdag
20L
€119,60 Excl. btw
€144,72 Incl. btw
Variant20L
CAS64-19-7
Artikelcode8348.1.3
Bezorging1 werkdag
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 10 en bespaar 5%
Product informatie
Technische specificaties
Accessoires
Informatie

Azijnzuur kopen

Wilt u graag azijnzuur kopen? Bij Laboratoriumdiscounter hebben wij wat u zoekt. Wat houdt azijnzuur precies in? Azijnzuur is te vinden in bacteriën planten en vruchten. Het zit ook gebonden in het menselijk lichaam. Azijn is op chemische wijze te maken en door alcohol te fermenteren. Het zwakke zuur is gekenmerkt door de heftige geur. Het is ook te gebruiken voor voeding. De stof dient dan als zuurteregelaar, conserveermiddel of smaakstof. Om azijn te maken voor bijvoorbeeld natuur- of schoonmaakazijn is een chemisch oplossing nodig met 4 tot 15 procent azijnzuur in water met geur- en smaakstoffen.

Azijnzuur gebruiken

Azijnzuur is op diverse manieren te gebruiken. In de voedingsindustrie wordt het dus gebruikt voor de smaak, conservering en het regelen van de zuurtegraad. Azijnzuur zit in producten als kaliumacetaat, natriumacetaat en calciumacetaat. Dit zijn azijnzure zouten. Hiermee worden sauzen bereid en groenten ingemaakt. Azijnzuur wordt op etiketten aangeduid als e-nummer E 260. Het is ook toe te passen als schoonmaakmiddel. Het is erg geschikt om bijvoorbeeld kalkaanslag te verwijderen. Het wordt gezien als een duurzame oplossing, omdat het een natuurproduct is. Het bestrijden van onkruid is ook een mogelijkheid. Binnen de industriesector is azijnzuur belangrijk voor het maken van polymeerchemie. Dit dient voor het maken van vezels, plastic en lijm.

Verstandig omgaan met azijnzuur

Azijnzuur is een zeer nuttig chemicalie. Bij gebruik is het wel verstandig om op een aantal zaken te letten. Contact met de huid moet u vermijden. Gebeurt dit toch, dan moet u zich direct afspoelen en kleding uitrekken. Daarnaast is het ontvlambaar en kan het op die manier letsel veroorzaken. Daarom moet u goed opletten bij vuur.

Slim azijnzuur kopen bij Laboratoriumdiscounter

Azijnzuur kopen bij Laboratoriumdiscounter doet u eenvoudig! Wij verkopen dit carbonzuur per liter en geven korting wanneer u er tien wil aanschaffen. Het is onnodig in onze ogen om te veel betalen voor chemicaliën. Wel zo makkelijk voor u. Via de website voegt u eenvoudig het product toe aan uw winkelwagen en bestelt vervolgens het product.

 

Specificaties van azijnzuur

Azijnzuur heeft de scheikundige naam C2H4O2. Het kan al ontvlammen bij een temperatuur boven de 40 graden Celsius. Het kookpunt ligt bij 118 graden Celsius. De overige specificaties van de ethaanzuur zijn:

  • molaire massa: 60,05 g/mol
  • dichtheid: 1,05 g/cm3
  • kookpunt: 118 graden Celsius
  • smeltpunt 16,6 graden Celsius
  • CAS No.[64-19-7]
  • EG-Nr. 200-580-7

Glacial acetic acid, Methane carboxylic acid, Ethanoic acid

ADR 8 (3) II • WGK 1
CAS No.[64-19-7]
EG-Nr. 200-580-7 • UN-Nr. 2789

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

%%%%%

CoA Acetic acid 99+% (EN)
 
MSDS Azijnzuur 99+% (NL)
MSDS Essigsäure 99+% (DE)
MSDS Acetic acid 99+% (EN)
MSDS Acide acétique 99+% (FR)
MSDS Ácido acético 99+% (ES)

MSDS Acido acetico 99+% (IT)