Benzylalcohol ≥99 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
500 ml
€30,50 Excl. btw
€36,91 Incl. btw
Artikelcodeble in stock 0336.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€51,35 Excl. btw
€62,13 Incl. btw
Artikelcode0336.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€105,10 Excl. btw
€127,17 Incl. btw
Artikelcode0336.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C7H8O
Molar mass (M) 108,14 g/mol
Density (D) 1,05
Boiling point (bp) 205 °C
Flash point (flp)101 °C • Melting point (mp)-15,3 °C
Solubility 39 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[100-51-6]
EG-Nr. 202-859-9

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.