Boor stukjes 1-30 mm. 99.4%

Aantal
Product
Prijs
Details
10 g
€150,00 Excl. btw
€181,50 Incl. btw
Artikelcode041858.09
Bezorging3 - 4 dagen
50 g
€472,00 Excl. btw
€571,12 Incl. btw
Artikelcode041858.18
Bezorging3 - 4 dagen
250 g
€2.015,20 Excl. btw
€2.438,39 Incl. btw
Artikelcode041858.30
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Naam van de stof Boor(III) oxide
Catalogus nr. 005-008-00-8
Registratienummer (REACH) 01-2119486655-24-xxxx
EG-nummer 215-125-8
CAS-nummer 1303-86-2
Molecuulformule B₂O₃
Molaire massa 69,62 g/mol

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.