DL-Wijnstenzuur ≥99,5 %, anhydrous

Aantal
Product
Prijs
Details
25 g
€16,95 Excl. btw
€20,51 Incl. btw
Artikelcode4891.2
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€28,35 Excl. btw
€34,30 Incl. btw
Artikelcode4891.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€79,95 Excl. btw
€96,74 Incl. btw
Artikelcode4891.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H6O6
Molar mass (M) 150,09 g/mol
Flash point (flp)210 °C • Melting point (mp)198-204 °C
Solubility 215 g/l (H2O, 25 °C)
WGK 1
CAS No.[133-37-9]
EG-Nr. 205-105-7

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  • Veiligheidsaanbevelingen

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.